Սկիզբ / Վերահսկող մարմնի հաշվետվություններ

Վերահսկող մարմնի հաշվետվություններ


Ամոքիչ Խնամքի պիլոտային ծրագրի արդյունքները

Նպատակ՝ Գնահատել Հայաստանում Ամոքիչ Խնամքի պիլոտային ծրագրի արդյունքները թիրախներին հասնելու տեսանկյունից, ինչպես նաև գնահատել թե որքանով է պիլոտային ծրագրի իրականացումը նպաստում ազգային առողջապահության համակարգում Ամոքիչ խնամքի ինտեգրացիային:

  Ներբեռնել ՎՄ հաշվետվությունը


Առաջնահերթ հիվանդություններին ուղղված դեղորայքի և ապրանքների գնումների և մատակարարման կազմակերպումը

Նպատակ՝ Գնահատել առաջնահերթ հիվանդություններին ուղղված դեղորայքի և ապրանքների գնումների և մատակարարման կազմակերպումը, թիրախների իրականացումը, ինչպես նաև գնահատել թե որքանով է նախագծի իրականացումը նպաստել գնումների մատակարարման ներկա համակարգի բարելավմանը:

  Ներբեռնել ՎՄ հաշվետվությունը