Սկիզբ / Վերահսկման պլան

Վերահսկման պլան

Այս Վերահսկման պլանի նպատակն է ուղղորդել Հայաստանի Միջոցառումները Համակարգող Հանձնաժողովին (ՀՄՀՀ) կատարելու դրամաշնորհների վերահսկման իր պարտավորությունները: Այն ներկայացնում է Գլոբալ Հիմնադրամի դրամաշնորհների իրականացման նկատմամբ ՀՄՀՀ կողմից վերահսկողական կայուն և թափանցիկ ծրագիր, որը նկարագրում է ՀՄՀՀ կանոնակարգով նախատեսված վերահսկիչ միջոցառումներն ու գործընթացները:

Ներկայացվող պլանը նախատեսված է ՀՄՀՀ բոլոր անդամների, քարտուղարության և մասնավորապես ՀՄՀՀ Վերահսկող մարմնի անդամների համար:

Սույն ձեռնարկը պատրաստվել է ՀՄՀՀ քարտուղարության կողմից՝ Գլոբալ Հիմնադրամի քարտուղարության, ինչպես նաև ՀՄՀՀ անդամների տեխնիկական աջակցությամբ:

  Ներբեռնել վերահսկման պլանը