Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close


Ազգային խորհրդատու՝ աջակցելու ՄՀՀ ներգրավմանը

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Ազգային խորհրդատու՝ աջակցելու ՄՀՀ ներգրավմանը
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
12-օր՝ մինչև 2022 թվականի վերջ՝ առնվազն 4 ՄՀՀ նիստերի նախապատրաստման և նիստերից հետո ամփոփիչ աշխատանքներին աջակցելու համար:

ՎԱՅՐԸ՝ Երևան, Հայաստան
ԲԱՑՄՈՒՄ՝ 15 ապրիլի, 2022 թ․
ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝ 6 մայիսի, 2022 թ․
ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿ՝ անմիջապես
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ՝ Մրցակցային

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ.Հետաքրքրված դիմորդները պետք է իրենց ինքնակենսագրականները ներկայացնեն հետևյալ էլ. Հասցեով՝ secretariat.ccm@gmail.com։ Խնդրում ենք Ձեր էլ. նամակի թեմայի տողում նշել պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն կարճ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները:

 

Տեխնիկական առաջադրանք

Միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի ներգրավմանն աջակցող

Ազգային խորհրդատու

 

Ներածություն Ազգային խորհրդատուն աջակցություն է տրամադրում խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների և ՄԻԱՎ-ով, տուբերկուլոզով և մալարիայով ապրող և/կամ դրանց ազդեցությունը կրող մարդկանցից կազմված համայնքների համար՝ կազմակերպելով հանդիպումներ Միջոցառումների համակարգող հանձնաժողովի (ՄՀՀ) նիստերից առաջ և հետո։  
Ակնարկ Խոցելի խմբերի, նշված հիվանդություններով ապրող  մարդկանց, և համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավումն առանցքային սկզբունք է, որով առաջնորդվում է ՄՀՀ գործունեությունը։ Այդ ներգրավումը պետք է շարունակվի դրամաշնորհի ողջ ընթացքում՝ ծրագրերի տրամադրման և նպատակներին հասնելու գործընթացի խթանման համար՝ ապահովելով արդյունավետ ներդրում։ Յուրաքանչյուր ՄՀՀ պետք է այս շահառուների խմբերի հետ փոխգործակցության մեխանիզմ սահմանի, որով  կապահովի վերջիններիս կարծիքների և ձայների լսելիությունը։

 

ՄՀՀ խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների և նշվածհիվանդություններից որևէ մեկով ապրող մարդկանց,  շահառուների խմբերի մասնակցությունը և ձայնի կարևորությունը մեծացնելու նպատակով այս հանձնարարությունը կընդլայնի նրանց պատրաստվածության և մասնակցության  շրջանակը ՄՀՀ նիստերից առաջ և հետո։։ Պլանավորված աջակցությունը կտրամադրվի ՄՀՀ քարտուղարության միջոցով ընտրված  խորհրդատուի կողմից։

Նպատակներ․ 1.       Մեծացնել  խոցելի բնակչության, հասարակական կազմակերպությունների  և/կամ նշված հիվանդություններով ապրող  մարդկանց մասնակցության կարևորությունը ՄՀՀ ժողովներում և որոշումների կայացման կից ֆորումներում (օրինակ՝ ՄՀՀ ենթա-հանձնաժողովներում) և ընդհանուր առմամբ ՄԻԱՎ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի ազգային հակազդման(ումների) կառավարման և ուղղորդման գործընթացում:

2.       Հասարակական կազմակերպությունների շահառու խմբերի միջև ձևավորել ներուժ ՄՀՀ ժողովներին արդյունավետորեն պատրաստվելու և մասնակցելու համար։

3.       Բարելավել ՄՀՀ ներկայացուցիչների և նրանց  շահառու խմբերի միջև հետադարձ կապի երկկողմ մեխանիզմները։

Աշխատանքի շրջանակը
Առաջադրանք Արդյունք
Հասկանալ Ներգրավվածության սկզբունքը և դրա կապը Գնահատման այլ սկզբունքների՝ օրինակ Տեղորոշման և Վերահսկողության սկզբունքի հետ։ Ավարտել ներգրավման էլեկտրոնային ուսուցման մոդուլը և վերանայել ուղեցույցները։

 

Ձեռնարկել նախնական վերանայում․

 

Ձեռք բերել համապատասխան ՄՀՀ փաստաթղթերը (կանոնադրություն, շահերի բախման կառավարման քաղաքականություններ, կառավարման փաստաթղթեր և այլն)։

 

Անցումային փուլում գտնվող երկրների համար տեղորոշման պլանը նույնպես պետք է վերանայվի՝ դրա առկայության դեպքում։

 

Վերանայված՝

·         ՄՀՀ կանոնադրություն կամ կառավարման փաստաթղթեր։

·         Տեղորոշման պլան՝ առկայության դեպքում։

·         Ցանկացած այլ համապատասխան փաստաթուղթ։

Հանդիպել ՄՀՀ համապատասխան անդամների հետ՝ աշխատանքի շրջանակը, ժամանակացույցերը քննարկելու և հանձնարարության համար հենքային տվյալներ հավաքագրելու և գործընթացում ներդնելու նպատակով։ Սա ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալ ներկայացուցիչներով․

·         խոցելի խմբեր,

·         նշված հիվանդություններով ապրող մարդիկ,

·         հասարակական կազմակերպություններ և համայնքի ներկայացուցիչներ,

·         ՄՀՀ Քարտուղարություն,

 

Անցկացնել նվազագույնը մեկ ժողով հանձնարարության մեկնարկին։
Աջակցել մինչև 4 ժողովների նախապատրաստման գործընթացին (ընդհանուր ՄՀՀ ժողովներ, վերահսկիչ հանձնաժողով, այլ ենթա-հանձնաժողովներ, տեխնիկական ժողովներ և այլն)։

 

·         ՄՀՀ ժողովներից առաջ ՄՀՀ Քարտուղարությունից ստանալ առանցքային տեղեկությունները։

·         Աջակցել ներկայացուցիչներին ժողովներին պատրաստվելու գործում՝ վերջիններիս օգնելով նախապես վերանայել և հասկանալ օրակարգի հարցերը և առանցքային փաստաթղթերը։

·         Հեշտացնել իրենց  շահառու խմբի հետ խորհրդատվական գործընթացները՝ օրակարգի և ղեկավարության ուշադրությունը պահանջող ցանկացած ի հայտ եկող հարցի վերաբերյալ (օրինակ՝ որակական և քանակական տվյալներ) և դիրքորոշումներ ստանալու համար։

·         Օգնել  ՄՀՀ ժողովի համար  շահառու խմբի դիրքորոշումը սահմանելու և ձևակերպելու, հստակության ապահովման, ապացույցների հիմքով և տվյալակենտրոն պնդումներ և վերլուծություն ներկայացնելու գործում։ Սա մասնավորապես պետք է ընդգծի ՄԻԱՎ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի տեսանկյունից հատկապես խոցելի և դրանց ազդեցությունը կրող բնակչության և համայնքի ներկայացուցիչների տարբերակված կարիքները։

·         ՄՀՀ ժողովների ընթացքում շեշտադրել ժողովների և ընթացակարգերի ցանկալի արդյունքը՝ ապահովելով, որ զանազան շահառուների տեսակետները հաշվի առնվեն։

·         Համակարգել բանավոր նկատառումների և ՄՀՀ ժողովների ընթացքում օգտագործման ենթակա ուղեկցող նյութերի մշակումը։

·         Հեշտացնել վերլուծական տվյալամետ քննարկումները և որոշումները և նպաստել դրանց իրականացմանը։

Յուրաքանչյուր ՄՀՀ ժողովից առաջ․

·         վերանայել ՄՀՀ ժողովի առանցքային փաստաթղթերը,

·         ժամանակին խորհրդակցել  շահառու խմբերի հետ,

·         մշակել բանավոր նկատառումները։

 

 

 

Հեշտացնել ՄՀՀ ժողովների ընթացքում ներկայացված տեղեկատվության ամփոփման գործընթացը

·         Անցկացնել ՄՀՀ ժողովների ընթացքում ՄՀՀ հասարակական կազմակերպությունների և համայնքի անդամների և/կամ նրանց փոխարինողների կողմից ձեռք բերված արդյունքների/ընդունված որոշումների թեմատիկ քննարկում։

·         Քննարկել և ավարտուն տեսքի բերել օրակարգերը, որոնք պետք է վերանայվեն ՄՀՀ հաջորդ նիստի ժամանակ։

·         ՄՀՀ և վերջինիս Հանձնաժողովի հասարակական կազմակերպությունների, խոցելի խմբերի, նշված հիվանդություններով ապրող մարդկանց և համապատասխան  շահառու խմբերով համայնքի առնչությամբ բարձրացված հարցերի և ընդունված որոշումների մասով երկկողմ հաղորդակցություն՝ դեմ առ դեմ և վիրտուալ հանդիպումների միջոցով։

 

Մշակել ներգրավման կամ հաղորդակցման պլան, գործիքներ և/կամ ձևանմուշներ ՄՀՀ գործառույթների շրջանակում տվյալների/տեղեկությունների արագ տրամադրման համար՝ հիմնվելով  խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների և/կամ  նշված հիվանդություններով ապրող մարդկանց  կարիքների վրա։ Տեղեկությունների տարածման և ժողովից առաջ ու հետո դրանց փոխանակման համար մշակված ներգրավման/հաղորդակցության պլանը, գործիքները և/կամ ձևանմուշները։
Մշակել ամփոփ հաշվետվություն առանցքային բացահայտումներով, որը կներառի հաղորդակցության բացերը, երկկողմ հետադարձ կապի ամրապնդման առաջարկությունները, ժողովներից յուրաքանչյուրի համար արձանագրված արդյունքները։ Հաշվետվություն ներկայացնել (առավելագույնը 3 էջ) ժողովի արդյունքների և հաջորդ քայլերի մասին։
Վերջնական արդյունքներ

 

 

ՄՀՀ-ն համաձայնեցնում է վերջնական արդյունքները, որոնք կարող են ներառել հետևյալը․

·         Ժողովներից առաջ և հետո իրականացված գործողությունների պլան, որը նպատակ ունի բարելավել հանդիպումների արդյունավետությունը:

·         Խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների  և նշված հիվանդություններով ապրող համայքների ներկայացուցիչների դիրքորոշում(ներ)ն ամփոփող նախապատրաստական փաստաթղթեր և բանավոր նկատառումներ։

·         Մշակել խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների  և նշված հիվանդություններով ապրող համայքների ներկայացուցիչների ՄՀՀ ժողովների ժամանակ ընդունված որոշումները և իրականացված հետևողական գործողություններն ամփոփող հաշվետվություններ (նախքան ՄՀՀ ժողովը)։

·         Հաշվետվություններ և հետադարձ կապ գործող հաշվետվողականության գործիքների և վերջիններիս արդյունավետության, ինպես նաև  տվյալների/տեղեկությունների արագ տարածման վերաբերյալ։

·         Ամփոփ հաշվետվություն՝ ներառելով  հաղորդակցության բացերը, երկկողմ հետադարձ կապի ամրապնդման մասով առաջարկությունները, ժողովներից յուրաքանչյուրի համար խթանումների արդյունքները։

Հաշվետվության ուղղությունները

 

Խորհրդատուն ներկայացնում է հաշվետվություն ՄՀՀ քարտուղարությանը:

 

Խորհրդատուն սերտ համագործակցելու է խոցելի խմբերի, հասարակական կազմակերպությունների և նշված հիվանդություններով ապրող մարդկանց և/կամ դրանց ազդեցությունը կրող համայքների ՄՀՀ ներկայացուցիչների հետ։

 

ՄՀՀ Քարտուղարությունից պահանջվում է խորհրդատվության վերջնական արդյունքները տրամադրել Գլոբալ հիմնադրամին ։

 

Զբաղվածություն

 

Առնվազն 12-օրյա ներգրավում, նվազագույնը 4 ՄՀՀ նիստերի նախապատրաստական և նիստերից հետո ամփոփիչ աշխատանքներին աջակցելու նպատակով։

 

 

Որակավորումները, փորձը և հմտությունները

 

 Որակավորումներ․

Պահանջվում է բակալավրի աստիճան սոցիալական գիտությունների, հանրային առողջապահության և այլ առնչվող ոլորտի

 

Փորձը և հմտությունները

·         Խոցելի խմբերի, նշված հիվանդություններով ապրող, հասարակական կազմակերպությունների և համայնքային խմբերի հետ առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։

·         ՄԻԱՎ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայից խոցելի խմբերին ներգրավելու կարողություն,  մասնակցության խրախուսում, իրազեկման և քննարկումներում շարունակական ներգրավում։

·         Ռազմավարական տեղեկությունները սինթեզելու և ամփոփելու ունակություն:

·         Քոուչինգի/մենթորության կարողություն։

·         Վերլուծական և փաստաթղթավորման/հաշվետվությունների կազմման հմտություններ։

·         Հաղորդակցային և խթանման հմտություններ։

·         ՄԻԱՎ-ից, տուբերկուլոզից և մալարիայից առավել խոցելի և/կամ դրանց ազդեցությունը կրող բնակչության և համայնքային խմբերի հասարակական կազմակերպությունների ներգրավման, կառավարման, կարողությունների զարգացման և/կամ իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում բազմաշահառու մարմինների հետ խորհրդատվության ակնհայտ փորձ:

·         Հայերենի և անգլերենի իմացություն

 

Ցանկալի

 

·         Գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորհի կառուցվածքի և կառավարման գործընթացի վերաբերյալ գիտելիքներ ։

·         ՄՀՀ կառավարման վերաբերյալ գիտելիքներ։

·         Կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում տեխնիկական աջակցության հաջող ապահովման փորձ։

·         Գլոբալ հիմնադրամում հասարակական կազմակերպությունների դերի ակնհայտ ըմբռնում։

 

ՄՀՀ անդամները չեն կարող դիտարկվել այս պաշտոնի համար։