Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close


Ազգային խորհրդատու՝ աջակցելու ՄՀՀ տեղորոշմանը

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Ազգային խորհրդատու՝ աջակցելու ՄՀՀ տեղորոշմանը
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ: 25 օր, 4 ամսվա ընթացքում:

ՎԱՅՐԸ՝ Երևան, Հայաստան
ԲԱՑՈՒՄ՝: 15 ապրիլի, 2022 թ
ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ: 6 մայիսի, 2022 թ
ՄԵԿՆԱՐԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿ: անմիջապես
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ: Մրցակցային

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ. Հետաքրքրված դիմորդները պետք է իրենց ինքնակենսագրականները ներկայացնեն հետևյալ էլ.հասցեին՝secretariat.ccm@gmail.com։ Խնդրում ենք Ձեր էլ. նամակի թեմայի տողում նշել պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն կարճ ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները:

 

Տեխնիկական առաջադրանք

 

Միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի տեղորոշմանն աջակցող

Ազգային խորհրդատու

Համատեքստ Գլոբալ հիմնադրամի  Միջոցառումների համակարգող հանձնաժողովի (ՄՀՀ) քաղաքականությունն ընդգծում է, որ ՄՀՀ-ն պետք է տեղորոշվի ամենաբարձր մակարդակում՝ պատասխանատվություն կրելով երկրում բազմաթիվ գործընկերների մասնակցությամբ և բազմաթիվ ոլորտների ուղղությամբ ձեռնարկվող զարգացման պլանավորման համար։   Գլոբալ հիմնադրամը բոլոր երկրներին հորդորում է հնարավորության դեպքում հիմնվել իրենց ազգային կառույցների վրա և տեղորոշել ՄՀՀ և/կամ ՄՀՀ գործառույթները առկա առողջապահական հարթակների ներսում՝ առողջապահական ծրագրերի, ներդրումների և համավարակին պատրաստվածության կենտրոնական համակարգմանը խթանելու համար։ Այն երկրներում, որտեղ ակտիվորեն պատրաստվում են Գլոբալ հիմնադրամի կողմից հիվանդության առնվազն մեկ բաղադրիչի մասով տրամադրվող ֆինանսավորումից անցում կատարելուն, պլանավորման և իրականացման տեղորոշումը կարող է ենթադրել ավելի սեղմ ժամկետներ։ Այս երկու կետերը պետք է օգտագործվեն հաջող անցումային գործընթացին նպաստելու և բարձր կայունությանը խթանելու նպատակով ՄՀՀ դերը համապատասխանեցնելու համար։ Սա կարող է ներառել  անցումային նախաձեռնողական պլանավորման համար հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ՄՀՀ հիմնական գործառույթների և սկզբունքների աստիճանական անցումն ազգային առողջապահական հաստատություններ, այլ ոչ թե անցումային դրամաշնորհին սպասելը: Երկրում առողջապահության առկա կառավարման մարմինների քարտեզագրումը ՄՀՀ գործառույթների ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ արված առաջին քայլն է։
Շրջանակը/

Նպատակը

Ազգային խորհրդատուն վեր կհանի առողջապահության առկա կառույցները, կառավարման մեխանիզմները և առողջապահության ոլորտը ու հիվանդություններին բնորոշ հիմնահարցերը համակարգող հարթակները։ Անցումային համատեքստի դեպքում[1] սա պետք է հավելյալ կենտրոնանա ազգային մակարդակի առանցքային շահառուների վրա, որոնք ամենանպատակահարմարն են անցման, պատրաստվածության, իրականացման պլանավորմանը խթանելու և կայունությունն ամրապնդելու ուղղությամբ իրականացված ընդհանուր ջանքերի տեսանկյունից։

 

Խորհրդատուն քարտեզագրում է յուրաքանչյուր վեր հանված հարթակի տեղորոշումը ազգային համակարգերում և ՄՀՀ մասով։ Խորհրդատուն նաև կաջակցի ՄՀՀ-ին  երեք հիմնական փուլերի հիման վրա Տեղորոշման պլանի մշակման հարցում

·      Գիտելիք,

·      համակարգում,

·      կայուն կառույց։

Առաջադրանքներ և արդյունք Ազգային խորհրդատուից ակնկալվում է հետևյալ առաջադրանքների իրականացումը․

 

Առաջադրանք Արդյունք
Հասկանալ և ծանոթանալ Տեղորոշման սկզբունքին։

 

Անցումային համատեքստի համար հասկանալ անցումային ուղիները և դրանց տեղակայումը Տեղորոշման շրջանակներում։

 

Ավարտել էլեկտրոնային ուսուցման մոդուլի տեղորոշումն ու Տեղորոշման ուղեցույցի ծանոթագրության վերանայումը։

 

Ձեռնարկել համապատասխան փաստաթղթերի նախնական վերանայումը։

 

·         Վերանայել մինչև 10 առողջապահական կառավարման մարմինների (այդ թվում ՄՀՀ-ի) կառավարման փաստաթղթերը։

·         Հասանելիության դեպքում վերանայել Կայունության և անցման գնահատումը։

 

Հարցազրույց իրականացնել ազգային մակարդակի շահառուների հետ։

 

Հարցազրույց իրականացնել յուրաքանչյուր կառավարման մարմնի առնվազն մեկ շահառուի հետ, այդ թվում մեկ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյայից։

 

Քարտեզագրել առկա ազգային առողջապահական կառույցները։

 

Մինչև 10 առողջապահական կառավարման մարմինների (այդ թվում ՄՀՀ-ի) տեղերն ու հարաբերությունները ցույց տվող սխեմա։

 

Սխեման կարող է լրացվել ձեռքով կամ Գլոբալ հիմնադրամի կողմից տրամադրված ծրագրաշարի (Visio) օգտագործմամբ։

 

Մշակել ամփոփ հաշվետվություն:

 

Հաշվետվությունը կազմված է (2-4 էջ) թեմատիկ աղյուսակներից և ներքոնշյալների վերլուծությունից․

·         մանդատ,

·         կազմ,

·         կառույց,

·         իրավական կարգավիճակ,

·         ազգային համակարգի վրա հենման մակարդակ։

 

Երկրի ներսում կազմակերպել խորհրդատվական ժողով։

 

·         Շնորհանդես առանցքային արդյունքների մասին։

·         Կանոնակարգված նիստեր ՄՀՀ Տեղորոշման ուղղության հետևյալ փուլերի մասին․ Համակարգում, Կայուն կառուցվածք։

 

Խորհրդատվությունը պետք է հավաքի շահառուներին համակարգման և համապատասխանեցման հարթակների շուրջ և ներգրավի հասարակական կազմակերպությունների ձայնը։

 

Աջակցել ՄՀՀ ՄՀՀ Գործադիր կոմիտեին և ՄՀՀ Քարտուղարությանը՝ ՄՀՀ Տեղորոշման պլանը մշակելու գործում։ ՄՀՀ համապատասխան տեղորոշման մասին մշակված առաջարկ։ Այն պետք է ներառի․

·         անհրաժեշտ կապեր և համապատասխանեցում երկրի ներսում գործող այլ կարևոր համակարգող հարթակների հետ: Անցումային համատեքստի դեպքում, սրա մեջ մտնում է առանցքային ազգային շահառուների, այդ թվում ոչ ՄՀՀ անդամների վերհանումը, որոնք կարող են նպաստել ազգային անցման պլանավորմանը և իրականացմանը ու կայունությունն ամրապնդելու ուղղությամբ իրականացված ընդհանուր ջանքերին։

·         ՄՀՀ գործառույթների երկարաժամկետ ներդրումը առողջապահական առկա կամ ի հայտ եկող հարթակներում, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ ընդգրկվածությունը և մասնակցությունը Գլոբալ հիմնադրամի ներդրումների կայունությունն ամրապնդելու ուղղությամբ իրականացված ջանքերի շրջանակներում։

 

Վերջնական արդյունքներ
Վերջնական արդյունք Բովանդակություն Զբաղվածություն
Առկա ազգային առողջապահական հարթակների քարտեզագրում։ Քարտեզը պետք է ցույց տա ազգային կառույցները և դրանց հարաբերությունները ազգային առողջապահական ոլորտի ներսում։ 15 օր
Հաշվետվության հակիրճ ամփոփագիրը
(2-4 էջ)։
Առանցքային բացահայտումների, եզրակացությունների, տարբերակների և հաջորդող քայլերի (այդ թվում հիմնական գնահատման աշխատանքային պլանում ներգրավվածության ուղղությամբ արված գործողությունների՝ ընտրանքային՝ կախված երկրի համատեքստից) ամփոփագիր։

 

2 օր
Power Point շնորհանդես։ Քարտեզագրման հիման վրա առանցքային բացահայտումներ և եզրահանգումներ ։

 

1 օր
Տեղորոշման պլան։ Հստակ սահմանված վերջնական արդյունքներով, քայլերով և ժամանակացույցով պլան։

 

7 օր
Հաշվետվության ուղղությունները Խորհրդատուն աշխատանքի շրջանակներում սերտորեն համագործակցում է ՄՀՀ Քարտուղարության և ՄՀՀ Անցումային հարցերով պատասխանատուի հետ։

 

ՄՀՀ Քարտուղարությունից պահանջվում է  Գլոբալ հիմնադրամին տրամադրել խորհրդատուի կողմից մշակված վերջնական արդյունքները։

Ջանքերի մակարդակը և կատարման ժամանակահատվածը Խորհրդատուն ունի 25 օր, որոնք պետք է օգտագործվեն 4 ամսվա ընթացքում։

 

 

Թեկնածուի համառոտ կենսագրություն

 

 

Ա Որակավորումներ

Հիմնական

Բարձրագույն կրթություն հանրային առողջապահության, ֆինանսների, պետական կառավարման կամ բիզնեսի կառավարման կամ կից ոլորտում:

Բ Փորձ

Հիմնական

·         Քաղաքական միջավայրերում գործընկերային հարաբերությունների զարգացման և բարդ հիմնահարցերի ու վերջնական արդյունքների մասով միջամտության կայուն փորձ երկրի, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում։

·         Հարուստ մասնագիտական փորձ, այդ թվում աշխատանքային փորձ ռազմավարության և քաղաքականության վերլուծության, ծրագրի պլանավորման և կառավարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքի մասով և/կամ համարժեք փորձ։

·         Ռազմավարական, կազմակերպչական, ֆինանսական և կառավարման հարցերի խորը ըմբռնում և փորձ։

·         Գլոբալ հիմնադրամի գործընթացների և դրա ֆինանսավորման մոդելի խորը ըմբռնում։

·         Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ։

 

Ցանկալի

·         Մարդասիրական ոլորտում պլանավորման և կառավարման գծով աշխատանքների իրականացման առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձ (միջազգային կամ ազգային)։

·         Հանրային առողջապահության և հիվանդությունների ծրագրի կառավարման մասով փորձ՝ ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի վրա կենտրոնացմամբ:

·         Բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի միջև համակարգման փաստաթղթավորված փորձ:

 

Գ Հմտություններ

Լեզուներ

Այս պաշտոնի համար  պահանջվում է գործածական մակարդակի անգլերենի, ինչպես նաև պետական լեզվի իմացություն (հատկապես այն լեզվի, որով առավել շատ են խոսում բնակչության հիմնական ներկայացուցիչները) ։

Տեխնիկական հմտություններ

·         Microsoft Office հավելվածների, հատկապես Excel/Access-ի, էլ.փոստի, ինտերնետի և կայքերի իմացությունը պարտադիր է:

·         Կառավարման մասով հարցերի կայուն ըմբռնում:

·         Կազմակերպվածության, նախաձեռնողականության և քաղաքական գիտակցության բարձր աստիճան։

·         Գիտելիքներ հանրային առողջապահության հիմնահարցերի մասով։

·         Կառավարության, ՀԿ-ների, ՄԱԿ-ի գերատեսչությունների և մասնավոր հատվածի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփվելու և փոխգործակցելու ակնհայտ կարողություններ և միջանձնային հմտություններ:

·         Գրելու, ներկայացման և հաղորդակցման կայուն հմտությունները և ՏՏ կարողություններն առանցքային են:

·         Միաժամանակ բազմաթիվ առաջադրանքների իրականացման ընթացքում թիմին առաջնորդելու և առաջնորդություններ սահմանելու կարողություն։

·         Կառավարության կամ մասնավոր հատվածի հետ նախկին մշակման փորձի և/կամ նախադրյալի առկայությունը ցանկալի է: