Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close


Տուբերկուլոզի խորհրդատվական աշխատանքային խմբի գործառույթներն են`

1. ՄՀՀ-ին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն` տուբերկուլոզի հակազդմանն ուղղված ծրագրերի մշակման և իրականացման հետ կապված կազմակերպչական/ տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ,

2. ՄՀՀ-ի պահանջով կազմել Գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսավորման փուլերի համար տուբերկուլոզի հարցերին վերաբերող առաջարկների նախագծերը,

3. մասնակցել տուբերկուլոզի կանխարգելման ուղղված ազգային ծրագրերի և ոլորտային հարցերին վերաբերող առաջարկների նախագծերի մշակման գործընթացին,

4. մասնակցել ՄՀՀ-ի կողմից ստեղծված գնահատման և ընտրության հանձնաժողովների աշխատանքներին,

5. մասնակցել անցման շրջանի ծրագրի առաջընթացի հետ կապված պարբերական քննարկումներին, անհրաժեշտության դեպքում առողջապահության նախարարության, այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ իրականացնել ծրագրի վերանայում,

6. իրականացնել տուբերկուլոզի ոլորտում ՄՀՀ-ի կողմից հանձնարարված այլ տեխնիկական աջակցություն: