Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close


ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խորհրդատվական աշխատանքային խմբի գործառույթներն են`

1. ՄՀՀ-ին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդմանն ուղղված ծրագրերի մշակման և իրականացման հետ կապված կազմակերպչական/ տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ

2. Աջակցել ՄՀՀ-ի պահանջով Գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսավորման փուլերի համար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերին վերաբերող առաջարկների նախագծերի կազմմանը,

3. Մասնակցել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրերի և ոլորտային հարցերին վերաբերող առաջարկների նախագծերի մշակման գործընթացին,

4. Մասնակցել ՄՀՀ-ի կողմից ստեղծված գնահատման և ընտրություն իրականացնող հանձնաժողովների աշխատանքներում,

5. Մասնակցել անցման շրջանի ծրագրի առաջընթացի հետ կապված պարբերական քննարկումներին, անհրաժեշտության դեպքում առողջապահության նախարարության, այլ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ իրականացնել ծրագրի վերանայում:

6. Իրականացնել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում ՄՀՀ-ի կողմից հանձնարարված այլ տեխնիկական աջակցություն: